Katedra
Artykuły

Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (3)
17.01.2008, Marian Kuraś

Człowiek dorosły uczy się nieporównanie bardziej skutecznie i sprawnie,
gdy współuczestniczy w tworzeniu
i doborze zasobów dydaktycznych oraz programu studiów.
Carl Rogers, 1963

W poprzednim eseju starałem się przedstawić racje, dla których warto jest wybrać studia na kierunku informatycznym Wydziału Zarządzania naszej Uczelni. Informatyka i jej koronny rekwizyt - (mający 60 lat) komputer stał się nieodłącznym narzędziem zarządzania i codziennej pracy. Poza tym, że towarzyszy nam w wykonywaniu (za nas) żmudnych obliczeń dzięki swym możliwościom stał się instrumentem zmiany organizacyjnej. Zmiana organizacyjna jest następnym wyzwaniem w rozwoju systemów informacyjnych (Marcus. Benjamin, 2003), które już stały się niebywale sprawne dzięki wykorzystaniu TI. Powinny one nadal zmieniając się pozostawać czynnikiem podnoszącym produktywność nakładów na TI oraz zwiększającym konkurencyjność organizacji.
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (2)
16.01.2008, Marian Kuraś

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych
św. Augustyn

Poprzedni esej zakończyłem bombastycznym manifestem nawołującym do uczynienia kierunku informatycznego sztandarową specjalnością naszej Uczelni. Wiem, że jeszcze ani jesteśmy gotowi do wkroczenia na wcale nie łatwą drogę ale mającą jasno sprecyzowany cel służący studentom i zgodny z orientacją Uczelni. Uczelnia jest (może być) żywotnie zainteresowana w dynamicznym rozwoju bardzo dziś znaczącego kierunku badań i kształcenia. Przypomnijmy: przedmiotem naszego apelu jest utworzenie i rozwój specjalności w zakresie systemów informacyjnych zarządzania. Systemy informacyjne są jednoznacznie kategorią z dziedziny zarządzania, a więc z dziedziny, w której specjalizujemy się. Zachęcam Czytelników do lektury słownika podstawowych pojęć z dziedziny, nad którą rozprawiamy. Widać, że nawet w encyklopediach nie ma jednoznaczności w definicjach takich pojęć jak informacja czy system informacyjny. PrzejdĽmy zatem do analizy tych pojęć i zdefiniowanie ich stosownie do naszych zamierzeń ale i w zgodzie z literaturą. przedmiotu.
Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (1)
16.01.2008, Marian Kuraś

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych
św. Augustyn

Od blisko 40 lat fascynuje mnie zarządzanie jako specyficzna dziedzina związana z ekonomią ale jakże od niej odrębna. Przed blisko półwieczem wybrałem studia zwane ekonomicznymi i ukończywszy je skonstatowałem, że chyba nie to studiowałem, co miałem w zamiarze. Dostałem dyplom ukończenia studiów ekonomicznych (w specjalności ekonometrii) i trafiłem do pracy, w której bardzo prędko dowiedziałem się, że moja specjalność jest 'zupełnie nieprzydatna'. Specjalność bardzo, moim zdaniem potrzebna (statystyka i ekonometria), trudna do zastosowania w bezmyślnie zbiurokratyzowanym systemie gospodarczym, w którym dane są uważane za informacje. 'Informacji' przy tym nie wykorzystuje się do tego do czego jest człowiekowi (istocie rozumnej) potrzebna - do podejmowania decyzji. Poprawny wniosek to zupełne niedostosowanie programu kształcenia do potrzeb i wymagań praktyki. Minęło lat 35, zmienił się system gospodarczy i tak niewiele zmian?


Wróć Do góry