Katedra
Dane szczegółowe

dr Dariusz Dymek

Pokój: 434
Telefon: 12 293-5765
E-mail: dariusz.dymek@uek.krakow.pl
Strona WWW: e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=1031


Informacje dodatkowe

Konsultacje w semestrze letnim 2013/14

wtorek 4.02 godz. 13:00-14:00

Komunikaty

Nieobceność 17-20 marca
04.03.2014

W dniach 17-20 marca z powodu mojego wyjazdu nie ma zajęć i dyżurów.


Dodatkowy termin (wszyskie przedmioty)
04.03.2014

Dodatkowy termin zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów: wtorek 11.03 godz. 12:00 spotykamy się pod pokojem 434 bud.bibl.


Zimowa sesja poprawkawa zima 2013/14
23.02.2014

Dla wszystkich terminów poprawkowych: (wtorek, czwartek, sobota) Godzina: 12:00 pod pokojem 434 bud.bibl. For all additional terms: (Tuesday, Thursday, Saturday) Time: 12:00 at room 434 bud.bibl.


Zwolnienia z egzaminu z HD
10.02.2014

Wszystkie osoby wytypowane przez mgr K.Wójcik do zwolnienia z egzaminu są z niego zwolnione.


Zimowa sesja poprawkawa 2013/14 (WTI i MTCS)
04.02.2014

Planowany termin kolokwium zaliczeniowego to 25.02 (godziny zostaną ogłoszone w późniejszym terminie)


Zimowa sesja poprawkawa 2013/14 (ZPI)
04.02.2014

ZPI: Dla osób które nie uzyskały zaliczenia w 1 terminie, termin nadsyłania prac indywidualnych (poprawionych lub dodatkowych) to 22.02. Planowany termin zaliczenia poprawkowego (po uzyskaniu pozytywnych ocen z prac indywidualnych) to 25.02 a egzaminu poprawkowego to 27.02 Dla studiów zaocznych: termin składania prac to 24.02, a termin kolokwium i egzaminu to 1.03


Dyżury w sesji zimowej 2013/14
04.02.2014

W dniach 6 i 11 lutego, dyżury są odwołane


Sesja zimowa 2013/14
28.01.2014

Zarządzanie Przedsięwzięciami Informatycznymi Grupa: KrDZIs3011Io 2014-02-04 (Wtorek) godz. 12:00 sala F413 Grupa: KrZZIs3011Io 2014-02-15 (Sobota) godz. 12:10 sala F104 Hurtownie Danych Grupa: KrDUIs1011, KrDUIs1012, 2014-02-13(Czwartek) godz. 12:00 sala 441 (bud.bibl.) Grupa: KrZUIs1011 2014-02-15 (Sobota), godz. 11:20 sala F104


Wróć Do góry